ialah penyelesaian paling menasabah untuk SKV

Kemaskinikan SKV Polycom dan simpan investasi yang sudah dilabur bersama dengan Vinteo

Masalah-masalah apa sahaja yang dapat dihadapi oleh syarikat yang menggunakan SKV Polycom
Tugas-tugas syarikat yang menggunakan SKV Polycom
Keterbatasan
- Memperpanjang tempoh penggunaan RMX Polycom
- Meluaskan funksian CMA, DMA
- Menambahkan jumlah pelabuh
- Penggantian import
- Sangat mahalnya harga perluasan funksional
- Diperlukan analog Russia
- MCU pihak ketiga mempunyai keserasian minimum
- Vendor berhenti memelihara SKV yang telah dibeli dahulu
- Harus pandai bekerja melalui berbagai browser
Penyelesaian paling baik untuk mengemaskinikan SKV Polycom bagi para
langganan Russia. Funksian yang kaya "dari kotak"
- Persidangan-persidangan campuran
- Jumlah besar susunan (sampai 144 peserta di layar perak)
- Fungsi simulasi konferens disertai terjemahan serentak
Bekerja pada platform standar x86
Keserasian tinggi dengan MCU pihak ketiga pada peringkat senibinanya
Bersesuaian dengan semua terminal
Menyokong semua video codec, termasuk H.264, H,264 HP, H.265
Pekerjaan lanjutan dengan kehilangan(720p bahkan dengan 256 kb/detik)
Alir video yang bermutu dan pelan-pelan (sampai UltraHD dengan 60 bingkai/detik)
Produktivitas tinggi (dengan penggunaan GPU sampai pada 5 pengguna720p/30 untuk 1 inti)
Menyokong semua audio codec berjalur lebar, termasuk g.722.1, g.722.1C, Siren, AAC, Opus
Vinteo ialah satu-satunya penyelesaian industri pada segmen SKV telepresence yang terbina pada pencampuran lengkap(bukan dengan cara proksi): dengan menggunakan teknologi dan standar sama seperti pada Cisco, Polycom, Avaya, Huawei dsb.
Peningkatan dengan Vinteo
Skrip-skrip siap untuk interaksi dengan sistem relevan
Peningkatan funksian
Penambahan jumlah pelabuh
Perpanjangan tempoh eksploitasi peralatan dan perisian
Penurunan yang agak besar dari kos pemilikan SKV
Lancar buat para pengguna dan mudah bagi para pentadbir
Seluruh proses migrasi mengikut standardnya yang terdiri dari dua langkah dasar:
Pelayan itu dipasang pada Unit Pemprosesan Data langganan, atau dipasang pada platform maya. Proses pembukaan pelayan itu memenuhkan lebih kurang satu jam hingga saat penerimaan panggilan-panggilan pertama (untuk perbandingan pada beberapa pesaing kami proses itu memenuhkan satu minggu)
Pemasangan pelayan Vinteo
Selepas itu muncul segala peluang tambahan yang tidak dimiliki oleh Polycom, tetapi yang ada pada langganan itu yakni- konferensi web, penyambungan menerusi WebRTC, penyambungan jumlah tak terbatas para peserta dan lain-lain. Peluang yang tidak terhad bagi pendaftaran alat-alat hal mana memungkinkan para langganan berpindah pada MCU
Memindahkan terminal-terminal dan pelayan pendaftaran ke pelayan Vinteo
1
2
Infrastruktur semasa SKV
Tawaran Vinteo
Cisco
Polycom
Avaya
SIP/H323
Kontur luar
Syarikat-syarikat luar
Vinteo
Kecerdasan buatan pada SKV (AI)
Para peserta mendapat keizinan dengan cara mengenali wajah
Sekarang tidak perlu lagi menyimpan kod, memperbaharui kod, memberitahukan kod kepada para peserta, memasukkan kod dll.
Syarat: beberapa orang di dalam satu bilik meshuaratTugas: Menetapkan orang yang berucap secara automatik dan memajukan data mengenai dia.
Penentuan orang yang berucap secara dinamis dan perubahan tanda tangan
Kaedah Cerakinan
Masuklah bilik konferens dengan memandang ke arah kamera
Perolehan data mengenai para peserta nyata dan mengenai istilah-istilah
- Siapa diantara para peserta hadir tepat pada waktunya, siapa yang berada hingga akhir dll.
- Perangkaan kehadiran murid-murid dan guru-guru
- Ulangtetap pergaulan kakitangan
- Pengisian bilik-bilik meshuarat
Menentukan orang yang berucap dan memajukan datanya dengan perubahan tandatangan Watermark
Shyarat: seorang pengguna untuk beberapa alat
Tugas: mengenal peserta tertentu sama-sama pada semua peranti dan menunjukkan maklumat yang sama juga.
Shyarat: satu alat untuk beberapa peserta
Tugas: Mengenal pengguna secara automatik dan memajukan datanya
Syarat: Seorang pengguna, tetapi konferens-konferens yang berlainan
Tugas: konferens-konferens mana yang tepat untuk nama tertentu yang perlu dipertunjukkan
(Misalnya dengan para langganan negeri ialah Петров Петр Петрович, МЕДИА, dan dengan para rakan asing Petr Petrov, CEO and Founder, tetapi dengan rakan-rakan Russia ialah Петр Петров)
Recognizer 1.0 Kaedah Cerakinan video untuk MCU Vinteo
Menyimpan setiap saat konferensi
- Pencarian kemuncak-kemuncak emosional mengikut pengajukan para peserta konferensi
- Pencarian menurut kata-kata. Pencarian bila-bila saat konferensi dengan menggunakan kata-kata kunci
Video smart portal
- Pencarianmengikut wajah. Pencarian peserta tertentu pada bila-bila saat konferensi
Elemen Kecerdasan Buatan (AI)
Mengurangkan risiko kehilanganmaklumat berharga didalam arkib atau melepaskan saat penting konferensi
Para langganan ВКС Vinteo
Di antara langganan kami sebagian besar adalah badan negara, kementerian dan jabatan, struktur-struktur bisnis
Dari pihaknya, kami bersedia memberi pelayan-pelayan peralatan, lesen-lesen, pakar-pakar teknik dan juga metodologi pengujian.
Jangan percaya pada kata-kata tempahlah proyek perintis secara percuma
Syarikat Neitronik adalah satu-satunya pengedar monovendor dari Vinteo
No. 1 diantara para rakan menurut keahlian dalam penilaian produk
No. 1 menurut banyaknya bekalan persembahan
Satu-satunya penggubal jawapan untuk MCU Vinteo
Satu-satunya pembekal untuk dewan pengarang MCU yang memadankan Panasonic
Adalah peserta lokalisasi produk yang dihasilkannya di kawasan pasaran luar negeri