Modenkanlah PKV Syarikat Cisco dan simpan pelaburan yang telah dilaksanakan bersama Vinteo

Vinteo adalah pemecahan Rusia bagi Perhubungan Konferensi Video (PKV)
Memenuhi syarat-syarat daripada program kerajaan berkenaan dengan penggantian import.
Оставьте свои данные для связи!
Нажимая кнопку «Отправить» Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
Masalah-masalah apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh syarikat yang menggunakan PKV Cisco
Tugas-tugas syarikat yang menggunakan PKV Cisco
- Memperpanjang hayat penyelenggaraan PKV Cisco
- Memperluas kefunksian system PKV Cisco
- Menambahkan jumlah port
- Penggantian import
Keterbatasan
Cisco Codian
- Kemustahilan membesar-besarkan cara pemecahan
*Syarikat Cisco menolak untuk mengembangkan cara pemecahannya
*penyelesaian ini dilucutkan daripada sokongan
- Jumlah bentangan yang terbatas
- Kemustahilan memperluas kefungsian cara pemecahan.
Cisco Telepresence
- Ketakmungkinan menonton dan mengendalikan konferensi yang telah dilancarkan
- MCU (Multipoint Control Unit) luar mempunyai keserasian minimum
- Kefunksian terbatas
*Cisco Acano bukanlah suatu penyelesaian yang sempurna
- Jumlah bentangan yang terbatas
Cisco meeting server
- Kos pengembangan kefunksian bermatawang dolar yang sangat tinggi
- Kemustakhilan membuat kustomisasi
- MCU luar memiliki keserasian minimal
Penyelesaian paling baik untuk mengemaskinikan Cisco bagi para
Vinteo ialah satu-satunya penyelesaian industri pada segmen SKV telepresence yang terbina pada pencampuran lengkap(bukan dengan cara proksi): dengan menggunakan teknologi dan standar sama seperti pada Cisco, Polycom, Avaya, Huawei dsb.
langganan Russia. Funksian yang kaya "dari kotak"
- Persidangan-persidangan campuran
- Jumlah besar susunan (sampai 144 peserta di layar perak)
- Fungsi simulasi konferens disertai terjemahan serentak
Bekerja pada platform standar x86
Keserasian tinggi dengan MCU pihak ketiga pada peringkat senibinanya
Bersesuaian dengan semua terminal
Menyokong semua video codec, termasuk H.264, H.264 HP, H.265
Pekerjaan lanjutan dengan kehilangan(720p bahkan dengan 256 kb/detik)
Alir video yang bermutu dan pelan-pelan (sampai UltraHD dengan 60 bingkai/detik)
Produktivitas tinggi (dengan penggunaan GPU sampai pada 5 pengguna720p/30 untuk 1 inti)
Menyokong semua audio codec berjalur lebar, termasuk G.722.1, G.722.1C, Siren, AAC, Opus
Peningkatan dengan Vinteo
Skrip-skrip siap untuk interaksi dengan sistem relevan
Peningkatan funksian
Penambahan jumlah pelabuh
Perpanjangan tempoh eksploitasi peralatan dan perisian
Penurunan yang agak besar dari kos pemilikan SKV
Lancar buat para pengguna dan mudah bagi para pentadbir
MCU Cisco Tandberg/ Codian
SIP/H.323
Terminal-terminal yang ada SIP/H323
Vinteo
WebRTC
Pelebaran isi + ciri-ciri baru
- MCU mentranskode arus-arus
- Mengimbangkan penyambungan
- H.323/SIP/WebRTC Registrar
- Pelesenan
- Pengendalian konferensi, bentangan
- Layanan penyiaran
- Layanan perakaman
- Pengelogan
+ Vinteo
- Perhimpunan konferensi
- Pengelogan
- Pengendalian bentangan
SIP/H.323
WebRTC
Masuk Internet
Seluruh proses migrasi mengikut standardnya yang terdiri dari dua langkah dasar:
Pelayan itu dipasang pada Unit Pemprosesan Data langganan, atau dipasang pada platform maya. Proses pembukaan pelayan itu memenuhkan lebih kurang satu jam hingga saat penerimaan panggilan-panggilan pertama (untuk perbandingan pada beberapa pesaing kami proses itu memenuhkan satu minggu)
Pemasangan pelayan Vinteo
1
Selepas itu muncul segala peluang tambahan yang tidak dimiliki oleh Cisco, tetapi yang ada pada langganan itu yakni- konferensi web, penyambungan menerusi WebRTC, penyambungan jumlah tak terbatas para peserta dan lain-lain. Peluang yang tidak terhad bagi pendaftaran alat-alat hal mana memungkinkan para langganan berpindah pada MCU
Memindahkan terminal-terminal dan pelayan pendaftaran ke pelayan Vinteo
2
- MCU mentranskode arus-arus
- Mengimbangkan penyambungan
- H.323/SIP/WebRTC Registrar
- Pelesenan
- Layanan perancangan konferensi
- Pengendalian konferensi, bentangan
- Layanan penyiaran
- Layanan perakaman
- Pengelogan
- Perhimpunan konferensi
- Pengelogan
- Pengendalian bentangan
- Fungsi-fungsi masuk Internet
- Masuk Internet
- Cisco jabber video/Cisco movie video
- Pelayan perakaman/penyiaran TCS (Telepresence Content Server)
- Pelayan perancangan TMS (Tandberg Management Suite)
Movi/
JabberVideo
SIP/H.323
Vinteo
WebRTC
Pelebaran isi + ciri-ciri baru
+ Vinteo
SIP/H.323
WebRTC
Masuk Internet
MCU Cisco Tandberg/ Codian
Terminal-terminal yang ada SIP/H323
ВКС Cisco UC
Tidak ada kaki tangan yang dapat mengatur PKV baru
Cisco UC
Terminal-terminal yang ada SIP/H323
SIP/H.323
Vinteo
WebRTC
Pelebaran isi + ciri-ciri baru
+ Vinteo
SIP/H.323
WebRTC
Masuk Internet
- Perhimpunan konferensi
- Pengelogan
- Pengendalian bentangan
- Fungsi-fungsi masuk Internet
- Masuk Internet
- Cisco jabber video/Cisco movie video
- Pelayan perakaman/penyiaran TCS (Telepresence Content Server)
- Pelayan perancangan TMS (Tandberg Management Suite)


- MCU mentranskode arus-arus
- Mengimbangkan penyambungan
- H.323/SIP/WebRTC Registrar
- Pelesenan
- Layanan perancangan konferensi
- Pengendalian konferensi, bentangan
- Layanan penyiaran
- Layanan perakaman
- Pengelogan
Kecerdasan buatan pada SKV (AI)
Para peserta mendapat keizinan dengan cara mengenali wajah
Sekarang tidak perlu lagi menyimpan kod, memperbaharui kod, memberitahukan kod kepada para peserta, memasukkan kod dll.
Syarat: beberapa orang di dalam satu bilik meshuaratTugas: Menetapkan orang yang berucap secara automatik dan memajukan data mengenai dia.
Penentuan orang yang berucap secara dinamis dan perubahan tanda tangan
Kaedah Cerakinan
Masuklah bilik konferens dengan memandang ke arah kamera
Perolehan data mengenai para peserta nyata dan mengenai istilah-istilah
- Siapa diantara para peserta hadir tepat pada waktunya, siapa yang berada hingga akhir dll.
- Perangkaan kehadiran murid-murid dan guru-guru
- Ulangtetap pergaulan kakitangan
- Pengisian bilik-bilik meshuarat
Menentukan orang yang berucap dan memajukan datanya dengan perubahan tandatangan Watermark
Shyarat: seorang pengguna untuk beberapa alat
Tugas: mengenal peserta tertentu sama-sama pada semua peranti dan menunjukkan maklumat yang sama juga.
Shyarat: satu alat untuk beberapa peserta
Tugas: Mengenal pengguna secara automatik dan memajukan datanya
Syarat: Seorang pengguna, tetapi konferens-konferens yang berlainan
Tugas: konferens-konferens mana yang tepat untuk nama tertentu yang perlu dipertunjukkan
(Misalnya dengan para langganan negeri ialah Петров Петр Петрович, МЕДИА, dan dengan para rakan asing Petr Petrov, CEO and Founder, tetapi dengan rakan-rakan Russia ialah Петр Петров)
Recognizer 1.0 Kaedah Cerakinan video untuk MCU Vinteo
Menyimpan setiap saat konferensi
-Pencarian kemuncak-kemuncak emosional mengikut pengajukan para peserta konferensi
-Pencarian menurut kata-kata. Pencarian bila-bila saat konferensi dengan menggunakan kata-kata kunci
Video smart portal
-Pencarianmengikut wajah. Pencarian peserta tertentu pada bila-bila saat konferensi
Elemen Kecerdasan Buatan (AI)
Mengurangkan risiko kehilanganmaklumat berharga didalam arkib atau melepaskan saat penting konferensi
Para langganan Vinteo
Di antara langganan kami sebagian besar adalah badan negara, kementerian dan jabatan, struktur-struktur bisnis
Dari pihaknya, kami bersedia memberi pelayan-pelayan peralatan, lesen-lesen, pakar-pakar teknik dan juga metodologi pengujian.
Jangan percaya pada kata-kata tempahlah proyek perintis secara percuma
Syarikat Neitronik adalah satu-satunya pengedar monovendor dari Vinteo
No. 1 diantara para rakan menurut keahlian dalam penilaian produk
No. 1 menurut banyaknya bekalan persembahan
Satu-satunya penggubal jawapan untuk MCU Vinteo
Satu-satunya pembekal untuk dewan pengarang MCU yang memadankan Panasonic
Adalah peserta lokalisasi produk yang dihasilkannya di kawasan pasaran luar negeri